top of page

גם אני אחת מתוך אחת!

 

כחפרפרת חבויה עמוק באדמה מבקשת לצאת
מתוך המחילה, הסליחה הרצון
להישתחרר מכבליי העבר.

לצעוד בגאון מבלי חשש מתוך ליבינו המותש
כמו שמש המבקשת לזרוח ואת קרנייה אלינו
לשלוח.

למחול אינו אומר לוותר על תחושותיינו 
למחול היא הדרך להכיר בהן.
למחול לעצמינו על כל הרגעים בהם הלקנו את
עצמינו.

למחול לאדם שהיה נדמה שהוא יגן עלינו
ובמקום זאת בחר לפגוע בנו.
לרסק, להכאיב, לגזול את החופש שלנו.

למחול מתיר אותנו מתפוסיי חשיבה דפקטיבית
המעכבים ומוביל אותנו למקום האפקטיבי המקדם
אותנו למחוז חפצינו.

אני מוחלת למקום הכואב שבי ובוחרת לחיות
חיים שלמים ומלאי מחילה.

bottom of page